WUZMAIL: Waar ging het mis met Metro-columnist Luuk Koelman?

koelman_1077168q                                                                           Luuk Koelman                                               Foto: TLG

“Een jongen die al zijn leven lang gepest is wordt door Luuk Koelman nog eens misbruikt om zijn punt te maken.”

In de zomer van 2012 diende Metro-columnist Luuk Koelman een klacht in tegen de PvdA. Dit omdat Samson in een reclamespot zijn gehandicapte dochter naar voren schoof. Luuk vond dat Samsoms dochter werd gebruikt als campagnemiddel, wat volgens hem de grens van het toelaatbare overtreedt.

In een respectloze column schrijft hij nu, uit naam van Mariska Orbán-de Haas, hoofdredactrice van het Katholiek Nieuwsblad, een brief aan de moeder van Tim. Tim die zich afgelopen week van het leven beroofde omdat hij de pesterijen niet meer kon verdragen. Hij werd onder andere uitgemaakt voor homo en loser. Nu heeft Luuk het gore lef om in zijn column Tim te misbruiken om zijn gram te halen.

Waar gaat het mis bij zo’n man? Hoe kan iemand een klacht indienen over de PvdA wanneer hij zich zelf schuldig maakt aan dezelfde, volgens Luuk ‘over de grens van het toelaatbare’, feiten?

Niet alleen suggereert Luuk hier dat Tim ook daadwerkelijk een homo zou zijn, hij trapt de ouders van de jongen daarmee ook nog eens na. Een jongen die zijn leven lang gepest is wordt door Luuk Koelman misbruikt om zijn punt te maken. Als hij dan echt de held had willen zijn, dan had hij de zogenaamde brief in zijn column vanuit zijn eigen naam geschreven. Nu gebruikt en misbruikt hij niet alleen de naam van Tim en zijn ouders maar ook de naam van Mariska Orbán-de Haas.

De ouders van Tim, dát zijn helden. Ondanks hun verdriet helpen ze kinderen die gepest worden. Ze delen een privésituatie opdat het pesten onder elkaar wordt gestopt. Zij misbruiken geen mensen, zoals Luuk dat doet, maar ze zorgen er juist voor dat een ander er beter van wordt. Luuk begrijpt dat verschil niet. Dat is vreselijke tekortkoming.

Beter dan columns schrijven zou hij zijn tijd nu beter kunnen besteden aan het leren van woorden en hun ware betekenis zoals ’empathie’, ‘mededogen’ en ‘begrip’. Is het nu niet zo dat Luuk, volgens zijn eigen denkwijze, ver over de grens van het toelaatbare is gegaan? Dan zouden een excuus van Luuk en de redactie van de Metro aan de ouders van Tim zeer gepast zijn.

Summer, Rhenen

Advertisement

8 thoughts on “WUZMAIL: Waar ging het mis met Metro-columnist Luuk Koelman?

  1. Summer – thank you for your honesty and strength to speak of this. I have google translate. It is very clear – Offerings of Peace your way – with sincerity

    *Please take this comment out of your Spam box 🙂 Inspiration Import. Thank you so much* (Akismet grrrrrr!)

    • I’m going to explain to you. A few days ago, a boy of 20 years committed suicide. He was bullied, called names for gay and loser. A Dutch columnist, Luuk Koelman, has abused his death in a column today. There is quite a bit of commotion now about that man.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s